Vrtec Mala akademija

Mala akademija je majhen zasebni vrtec, ki sprejema otroke od 11. meseca do vstopa v šolo. V vrtcu delata v vsaki skupini vsaj dve vzgojiteljici, poleg teh pa še pedagoška vodja, direktor vrtca in ravnateljica. Vse osebje vrtca ima potrdila o nekaznovanosti, o poznavanju varstva in zdravja pri delu in potrdila o opravljenih različnih posebnih izobraževanjih (tudi Montessori izobraževanje). Delo v vrtcu je organizirano tako, da kar najbolj upoštevamo potrebe in razvojne značilnosti otrok, njihovo učenje in prijetno počutje. Spodbujamo opazovanje in raziskovanje, domišljijo in ustvarjalnost otrok tako, da jim dajemo priložnosti za pridobivanje novih izkušenj in odkrivanje okolja, ki nas obdaja.

Otrokom nudimo prijetno, sproščeno vzdušje ter veliko priložnosti za ustvarjalno raziskovanje tako v vrtcu, kakor tudi v okolju in v naravi. Spodbujamo otrokov razvoj na jezikovnem področju. Z otroci se veliko pogovarjamo, jih poslušamo, jim beremo, jih spodbujamo k ustvarjanju lastnih zgodb. Zgodaj začnemo razvijati otrokovo izražanje in razumevanje tujih jezikov. Spodbujamo otrokov socialni razvoj in s tem prispevamo k njegovemu samozaupanju in sposobnosti vzdrževanja dobrih odnosov z okoljem. Ob druženju z vrstniki, vzgojitelji, starši in drugimi, jih učimo primernih oblik vedenja, reševanja nalog in težav. Pri otroku razvijamo občutek za sodelovanje in vedenje v skupini.

Vsakodnevne socialne in druge situacije uporabimo kot učne situacije in priložnosti za reševanje težav in konfliktov. Skrbimo za prijetno vzdušje v skupinah in postavljamo razvojno primerne omejitve ter pričakovanja do otroka. Razvijamo otrokovo poznavanje vrednot in se v ta namen tudi sami izobražujemo. Vsi zaposleni se še nadalje izobražujemo predvsem na področju poznavanja Montessori programov in tujih jezikov.

 

Povezave: