Višja strokovna šola

Višja strokovna šola Leila d.o.o. študentom zagotavlja pridobivanje temeljnih in predmetno specifičnih kompetenc, opredeljenih v veljavnem prenovljenem višješolskem študijskem programu Poslovni sekretar, razvija nove oblike in metode dela s študenti zlasti na jezikovnem področju in uvaja trajnostne vsebine (pri posameznih predmetih in kot izbirne predmete), ugotavlja, zagotavlja in spremlja kakovost svojega dela in rezultatov in jo izboljšuje, vzpostavlja tesne stike s podjetji in drugimi organizacijami, vključuje v študijski proces strokovnjake iz prakse, se povezuje z njimi v raziskovalne projekte, v katere vključuje tudi študente, uvaja na študente osredotočenega pristopa in spodbuja pozitivno vzdušje in veselje do učenja.

 

Povezave: