Projekti

Leila d.o.o. je pričela izvajati raziskovalno dejavnost v letu 1992 in je sprva delala predvsem na projektih za brezposelne. V letih 2014 – 2016 je delala na obsežnem mednarodnem projektu Erasmus+ Etika za predšolske otroke, ki je podrobneje predstavljen na http://vrtec.leila.si/erasmus/. Že več let zapored pa dela tudi na manjših projektih v okviru Evropskega socialnega sklada. Za naprej se namerava usmeriti predvsem na naslednje raziskovalne teme:

  • Izobraževanje predšolskih otrok
  • Vpliv tehnoloških sprememb na otroke
  • Pravice otrok
  • Medkulturno komuniciranje
  • Usklajevanje dela in družine
  • Enakopravnost spolov
  • Pravica do izobraževanja.