Zaposleni

V družbi Leila d.o.o. je 7 redno zaposlenih delavcev, okrog 20 pa dela za podjetje pogodbeno. Med redno zaposlenimi so direktor vrtca Jurij Marinko MA Education, vodja pedagoškega dela Vesna Istenič, dipl. vzgojiteljica, ravnateljica dr. Irena Marinko, Anja Pikl, dipl. vzgojiteljica, Jelena Lazarević, dipl. vzgojiteljica, Tjaša Ferfolja, pomočnica vzgojitelja, Sara Žibert, pomočnica vzgojitelja. Pogodbeno pa dela še vrsta predavateljev, računalniški strokovnjaki, računovodja in drugi.