Vizitka

Ime družbe: Leila, izobraževanje in raziskovanje d.o.o., Ljubljana
Krajše ime družbe: Leila d.o.o.
Ulica: Mencingerjeva 7
Kraj: 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.leila.si
Elektronski naslov: info@leila.si
Telefonska številka: +386 41 595 597
Matična številka: 52680126
Identifikacijska številka: 5292743