Poslanstvo in vizija

Leila d.o.o. izobražuje, raziskuje in objavlja publikacije na področjih: predšolsko izobraževanje, tuji jeziki, medkulturno komuniciranje, trajnostni razvoj, etika in pozitiven odnos do okolja in učenja.

Leila d.o.o. bo razvijala vzgojo in izobraževanje za predšolske otroke iz vseh občin in vseh držav. Še naprej se bo osredotočala na otroke in to delo podpirala z raziskavami, projekti in publikacijami.