Knjižnica

Knjižnica je bila organizirana leta 2008 in vsebuje gradiva, ki služijo študijskim potrebam študentov in predavateljev. Knjižnica je pridobila siglo in je polnopravna članica sistema COBISS, v njej pa je okrog 4000 enot gradiva. Temeljna knjižnična zbirka obsega referenčno gradivo in temeljna dela s predmetnih področij študija, diplomske, magistrske naloge itd. Študentom in zaposlenim je omogočen dostop do elektronskih virov, ki podpirajo študijske programe ter znanstvenoraziskovalno dejavnost. Knjižničarji so ustrezno izobraženi in imajo licenco za vnašanje v COBISS.