Več kot 30 let delovanja

Leila d.o.o. je v letu 2019 praznovala 30 let delovanja. Ustanovljena je bila leta 1989 kot agencija za iskanje vodstvenih kadrov. Tej dejavnosti se je čez nekaj časa pridružilo še delovanje za zmanjšanje brezposelnosti. Leila d.o.o. je več let izvajala klube za iskanje zaposlitve, informativne delavnice za brezposelne in različne druge vrste izobraževanj za brezposelne, med drugim tudi srednjo šolo za poslovne sekretarje in tečaje tujih jezikov. Leta 2000 je bila Leila d.o.o. akreditirana kot višja strokovna šola za poslovne sekretarje in je več kot 10 let izobraževala okrog 100 – 200 študentov letno. Leta 2013 je Leila d.o.o. ustanovila in vpisala v razvid še vrtec. Leila je vrsto let registrirana tudi kot raziskovalna organizacija s številko 1003 in je izvedla več raziskovalnih projektov. Leila vsa leta objavlja različne publikacije.