Ustava in državna ureditev (Javna uprava)
Predmet seznanja z ustavo in državno ureditvijo Slovenije ter njeno vpetostjo v Evropsko unijo.

Študenti razvijajo spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, pozitiven odnos do aktivnega spremljanja družbenega in političnega dogajanja ter sposobnost za komuniciranje z državnimi organi in institucijami.

Pri tem se študenti naučijo samostojno poiskati pravne akte, spremljati spletne strani vlade, kritično presojati informacije in spoznajo pravilno pot za sodno varstvo.