Trženje in tržno komuniciranje
Predmet Trženje in tržno komuniciranje študente seznanja z osnovnimi znanji na področju trženja. Pomaga jim razumeti in prispevati k imidžu organizacije, prepoznati pomembne tržne dogodke, zbirati informacije, načrtovati in organizirati trženje.

Ko študenti predelajo snov tega predmeta, znajo pripraviti podatke za potrebe tržnih raziskav, poročila o tržnih raziskavah, sodelovati pri načrtovanju komuniciranja z javnostmi in spremljati dogajanja na tržišču.