Računovodstvo in finančno poslovanje
Med naloge marsikaterega poslovnega sekretarja spadajo tudi določena računovodska dela.

Za poslovne sekretarje je zelo pomembno, da razumejo pomen računovodstva in upoštevanja finančnih predpisov, da poznajo računovodsko funkcijo, pomen in vrste financiranja ter razumejo davke.

Študenti znajo zbrati določene pomembne informacije, pripraviti obrazce v zvezi s plačilnim prometom, pripraviti dokumentacijo za izterjatve in upoštevajo davčno zakonodajo.

Poslovni sekretar, ki vsaj okvirno pozna računovodstvo in finančno poslovanje, je lahko svojemu podjetju v veliko pomoč, saj dobro razume in zna uporabiti ta znanja pri svojem delu.
predavatelj: mag. Mitja Lončar
teme diplomskih nalog ...
gradivo:

učbenik (2009) (568 KB)

vprašanja in rešitve RFP (112 KB)