Sodobno vodenje pisarne
Študenti se seznanijo s samostojnim načrtovanjem, organiziranjem in vodenjem delovnih procesov in postopkov v tajništvu.

Predmet jih usposobi za kvalitetno izvajanje dela v pisarni, za uvajanje novosti, spodbuja inovativnost v odnosih s sodelavci in pri uporabi pisarniške opreme in tehnologije.

Po opravljenem študiju znajo študenti izdelovati časovne načrte, delegirati in nadzirati delo v pisarni, so seznanjeni z dokumentarnim gradivom, arhiviranjem, s postopki bibliografske obdelave podatkov, znajo organizirati razgovore, sestanke, pospeševati dobro komuniciranje in kadrovska dela ter načrtovati prostor in izbrati ustrezno opremo.
predavateljica: dr. Irena Marinko
teme diplomskih nalog ...
Gradivo:

učbenik (2,48 MB)