Projektno organiziranje poslovnih dogodkov
Ta predmet usposablja za učinkovito delo s pomočjo projektov.

Študenti se naučijo narediti pregled sejemskih predstavitev doma in v svetu, pregled večjih poslovnih dogodkov organizacije, pripravljati kontrolne sezname za izvedbo različnih poslovnih dogodkov, predlog scenarija poslovnega dogodka, organizirati srečanja izven podjetja, sklicati tiskovno konferenco, pregled stroškov poslovnega dogodka, znajo pripraviti projektno poročilo in predstaviti dosežke projekta.
predavateljica: mag. Vesna Vodopivec
gradivo:

učbenik (782 KB)

navodila za projektno nalogo (59 KB)

prosojnice (60 KB)

novinarska konferenca (218 KB)

sejem (953 KB)

teme diplomskih (54 KB)