Poslovni tuji jezik 3
Študenti se naučijo pisnega in ustnega komuniciranja, razumevanja in poslušanja v italijanskem jeziku v enostavnejših poslovnih situacijah.

Tudi pri tem tujem jeziku učitelji uporabljajo metode aktivnega vključevanja študentov v študij.
gradivo:

učbenik italijanščina 2012 (1,50 MB)