Poslovni tuji jezik 2
Študenti se naučijo pisnega in ustnega komuniciranja, razumevanja in poslušanja v tujem jeziku v enostavnejših poslovnih situacijah.

Po opravljenem izpitu znajo predstaviti svoje podjetje, se pogovoriti o najosnovnejših poslovnih zadevah, sposobni so sodelovati pri organiziranju poslovnih dogodkov, povezanih s tujino, znajo komunicirati v skladu s poslovnim bontonom države, katere jezik spoznavajo, napisati enostavnejši poslovni dopis in si pri tem pomagati s slovarji in priročniki v tujem jeziku.

Tudi pri tem tujem jeziku učitelji uporabljajo metode aktivnega vključevanja študentov v študij. Kot drugi tuji jezik je možno uveljavljati nemščino, francoščino, španščino ali italijanščino.
predavatelji:
Tomaž Kobe (nemščina)
Vesna Marinko (nemščina)
gradivo:

učbenik nemščina 2011 (2,39 MB)

rešitve nemščina 2009 (82 KB)

tabela nepravilnih glagolov (45 KB)