Poslovni tuji jezik 1
Pri poslovnem tujem jeziku 1, ki je za večino študentov angleščina, se študenti usposobijo za uspešno pisno in ustno komuniciranje v različnih poslovnih situacijah, ponovijo slovnico in razvijejo iznajdljivost in suverenost pri uporabi tujega jezika.

Študenti znajo predstaviti svoje podjetje, različne oddelke, svoje delo, usposobijo se za vodenje razgovorov osebno in po telefonu, znajo pisati tipične poslovne dopise, spoznajo poslovni bonton tuje države in si znajo pomagati z različnimi slovarji in priročniki.

Študij poteka na način, ki neprisiljeno pritegne k sodelovanju tudi najbolj molčeče in vase zaprte osebe.
predavatelji:
Mira Hinič
Dr. Irena Marinko
Vesna Marinko
gradivo:

učbenik angleščina 2011 (1,64 MB)

učbenik angleščina - rešitve (125 KB)

vaje iz angleškega jezika (191 KB)