Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku
Čeprav študenti slovenski jezik navadno dobro obvladajo, marsikdo prizna, da mu občasna obnovitev jezikovnih spretnosti - tako pisnega kot govornega sporazumevanja - zelo koristi. Pravopis moramo večkrat ponavljati, saj sicer pozabimo na natančna pravila v zvezi z rabo velike začetnice, ločil, deljenjem besed, s pisavo prevzetih besed in besednih zvez, z zapisi kratic in rabo tujk.

Prav tako vedno znova koristijo pravila in vaje za boljše poslovno dopisovanje. Pri tem predmetu si študenti obogatijo besedni zaklad, znanje o pravopisu in slogu, se naučijo razpravljati in argumentirati in spoznajo načela dobre poslovne korespondence, ki se s časom in z novo tehnologijo spreminjajo.
predavateljica: Irena Androjna
teme diplomskih nalog ...
gradivo:

učbenik (673 KB)

delovni zvezek (525 KB)

navodilo za seminarsko nalogo - 2009 (45 KB)