Ljudje v organizaciji
S pomočjo tega predmeta študenti razumejo odnose in pojave v delovnem okolju, se usposobijo za ustrezno reagiranje v kritičnih situacijah, razvijajo samokritičnost, ustvarjalno mišljenje in razumejo delovanje skupin.

Pri študiju spoznajo študenti osebnostne lastnosti, osnovne metode za spoznavanje dela drugih, razumejo dejavnike in načine merjenja uspešnosti, znajo uporabiti nekatere metode za preprečevanje utrujenosti, s svojim odnosom pozitivno vplivajo na organizacijsko klimo in se laže prilagajajo novim okoliščinam in spremembam v organizaciji.
predavateljica: Andreja Kotnik Trček
gradivo:

učbenik (3,4 MB)