Osnove upravljanja in organizacija poslovanja
Pri tem predmetu študenti spoznajo pomen podpore vodilnim delavcem, medsebojnih odnosov v organizaciji, vodenje sebe, sodelavcev in skupine, vlogo delovne kariere, organizacijsko kulturo in etiko.

S pomočjo pridobljenih znanj je študent sposoben sprejemati odločitve v delovnem okolju, spozna timsko delo, zna koordinirati osnovne poslovne funkcije, spremljati delo sodelavcev, voditi in spodbujati ljudi pri delu, delegirati delo, nauči se postavljati cilje, spozna pomen izobraževanja, razvija pozitivno razmišljanje ter prispeva k organizacijski kulturi.
predavateljica: mag. Vesna Vodopivec
gradivo:

učbenik (1,26 MB)

prosojnice predavanj (1,17 MB)

vodenje lastne kariere (189 KB)