Poslovno komuniciranje
Ta predmet študente seznani z učinkovito uporabo osnovnih komunikacijskih veščin in jim razvije samozavest pri poslovnem komuniciranju.

S pomočjo teoretičnega in praktičnega učenja se študenti naučijo vzpostavljati stike v poslovnih situacijah, pravilno sodelovati v razgovorih, upoštevati različne osebnosti sodelavcev, strank in poslovnih partnerjev, predstavljati storitve, izdelke, poslovne rezultate in projekte podjetja, uspešno reševati konflikte in pritožbe in sodelovati v telefonskih razgovorih.

Pri tem se študenti seznanijo s poslovno etiko, ki je osnova za pravilno in uspešno komuniciranje. Poslovno komuniciranje je v današnji družbi z visoko razvito tehnologijo nujno, saj čedalje bolj spoznavamo, da s pomočjo tehnologije ni mogoče rešiti bistvenih vprašanj in da so mnogo pomembnejši ljudje.
predavateljica: mag. Iris Fink
gradivo:

učbenik (3,58 MB)

navodila za izdelavo seminarske naloge (136 KB)

predstavitev pri predmetu (512 KB)

teme seminarskih nalog (112 KB)


predstavitve:

predstavitev - uvod (1,05 MB)

predstavitev - osnove komuniciranja (960 KB)

predstavitev - poslovni sestanek (1,14 MB)

predstavitev - pogajanja (320 KB)

predstavitev - javni nastop (1,51 MB)

predstavitev - etika v posl. komuniciranju (269 KB)

predstavitev - poslovni bonton (282 KB)

predstavitev - letni ragovori (410 KB)

predstavitev - vrste posl. komuniciranja (308 KB)

predstavitev - telefonsko komuniciranje (200 KB)
teme diplomskih nalog ...