Prosto izbirni predmet
Kot prosto izbirni predmet je možno vzeti predmete v skladu s katalogom znanja. Kot prosto izbirni predmet se lahko priznajo tudi različni predmeti, ki so jih študenti opravili na drugi višji ali visoki šoli, če ustrezajo 5 ECTS.