Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni
Predmet seznanja študente z informacijsko znanostjo ter poglobi znanja o informatiki in informacijsko-komunikacijski tehniki in tehnologiji.

Študenti spoznajo osnovne pojme informacijske tehnologije, vrste omrežij, razumejo pomen osnovnih elementov strojne opreme, spoznajo najbolj pogosto uporabljane vrste operacijskih sistemov, tipične primere programske opreme, znajo uporabljati urejevalnik besedil, preglednice, grafikone in skupinsko urejati dokumente z uporabo ustreznih orodij.

Naučijo se delati z elektronsko pošto, poznajo videokonferenco, znajo iskati in kritično ocenjevati informacije na svetovnem spletu.

Pridobljena znanja študentom pomagajo, da se znajo odločiti za strojno in programsko opremo v pisarni, opravljati dela in naloge z računalnikom, uporabljati elektronsko pošto in iskati informacije na spletu. Zelo velik poudarek je na bontonu pri elektronskem poslovanju.
predavateljica: Tea Lončarič
teme diplomskih nalog ...