Gospodarsko pravo
Predmet seznanja s pravnim redom, pravnim sistemom in ureditvijo Slovenije.

Študenti razumejo hierarhijo pravnih aktov, specifiko pravnega jezika, se seznanijo z osnovami statusnega, obligacijskega in delovnega prava ter spoznajo temeljne postopke pravnega varstva.

Po študiju znajo študenti prepoznavati in samostojno iskati pravne akte, poznajo postopke vpisov v evidence, znajo preskrbeti ustrezne listine, zbrati informacije in listine za sklepanje pogodb, izdelati enostavnejše pogodbe, evidence in vpise znotraj in izven organizacije, predvsem pa znajo oceniti potrebnost ustreznega ravnanja v tipičnih situacijah gospodarskega prava.
predavatelj: Jakob Demšar
gradivo:

učbenik (862 KB)
teme diplomskih nalog ...