Ekonomika poslovanja
Predmet seznanja študente s temeljnimi znanji in jih nauči reševanja delovnih problemov v zvezi z ekonomiko poslovanja podjetja.

Študenti se naučijo zaznavati ekonomske probleme in o njih kritično razmišljati, spoznajo ekonomsko politiko in značilnosti trga, razumejo, kako je sestavljen osebni dohodek, se seznanijo z različnimi vrstami stroškov podjetja in njihovim vplivom na poslovanje, znajo upoštevati ponudbo in povpraševanje, razumejo poslovni izid podjetja.

Pri predmetu obravnavajo precej praktičnih primerov in pridobijo tudi konkretno znanje, kako čim bolje gospodariti in povečati ekonomičnost poslovanja na svojem področju.
predavateljica: mag. Božena Kramar
teme diplomskih nalog ...
gradivo:

učbenik (Ekonomika poslovanja) (349 KB)

prosojnice (582 KB)