Državna uprava in upravni postopek
Predmet seznani študente s strukturo državnih organov, z razmerjem med posameznikom in javno upravo, z vlogo lokalne samouprave, z racionalno porabo proračunskih sredstev, iz izpeljavo javnih naročil in razvije učinkovitost v stikih z javno upravo.

Študenti se pri tem usposobijo za delo v skladu z upravnim sistemom, znajo uporabljati informacije in podatke Uradnega lista, poiskati predpise in podatke in pripravljati dokumentacijo na področju upravnih zadev.
predavatelj: Jakob Demšar
gradivo:

učbenik (779 KB)
teme diplomskih nalog ...