OBVEZNI MODULI/PREDMETI [98 KT]
Komunikacija [16 KT]

Poslovanje in finance [12 KT]

Informacijsko-komunikacijski sistemi [14 KT]

Zakonodaja in uprava [13 KT]

Poslovni jezik [14 KT]

Sodobna pisarna [16 KT]

Organizacija in protokol [13 KT]


* - predmet je izbiren
IZBIRNI MODULI/PREDMETI [12 KT]
Komuniciranje z javnostmi [12 KT]

Spletno poslovanje [12 KT]
  • Elektronsko poslovanje [5 KT]
    Poglobi znanja o informacijsko komunikacijski tehniki in tehnologiji.
  • Grafični in spletni dizajn v pisarni [5 KT]
    Študenti se usposobijo za uporabo multimedijskih tehnologij in tehnik pri delu.


Uradni katalog
Uradni katalog programa poslovni sekretar (CPI)